Carl Nielsens Allé

VR som værktøj ved borgerinvolvering muliggør en tilnærmelse af en rumlig oplevelse et sted, der endnu ikke findes. VR-oplevelsen fungerer som et slags destinationsinterview, som rejser spørgsmål og giver svar i forhold til hvordan rummet kunne blive.

Metoden formidler byrummet på en let tilgængelig og genkendelige måde, der bidrager med en grad af abstraktion og intuitiv rumlig stemningsopfattelse, der normalt er vanskelig at opnå i de tidligere faser af et byrumsprojekt. Beskueren, børn som voksne, kan øjeblikkeligt identificere bygningsvolumenerne og rummet, men scenen er forandret, pladsens rumlige dispositioner og elementer er anderledes; beplantning, stier, veje, parkering, møbler etc. skifter fra scenarie til scenarie.

VR-scenerne er udarbejdet på baggrund af skitsemateriale leveret af Park Arkitekter, produceret som led i en borgerindragelsesproces. Tre scenarier for anvendelsen af pladsen er omsat til tre skitserede sfæriske rum, som kan betragtes 360 grader rundt.

Scenerne blev præsenteret ved klimakvarter event på Carl Nielsens Alle lørdag den 19. marts 2016. Interesserede kunne prøve VR briller, betragte rumlighederne og spørge ind til og kommentere scenarierne. På den måde kom også dialogen i øjenhøjde.

Det grønne pusterum

Den grønne foyer

Den aktive bylivsgenerator

Tilbage