Om

VARC er et studio, som udforsker og udvikler digitale og virtuelle rum.

Afsættet er arkitekturfagligt, vinklen teknologi-baseret og intentionen at bringe arkitektur og byplanlægning ned i øjenhøjde.

Gennem samarbejder med andre arkitekter, udviklere og planlæggere, søger vi at visualisere rumlige dispositioner på en måde, som er let afkodelig for alle.

Vi arbejder med VR (Virtual Reality) og AR (Augmented Reality) som redskab til visualisering og transformering af rum, byrum og bygninger.

Som del af processen modellerer vi bygninger og byrumsinventar i 3D og udvikler, animerer og iscenesætter i Unity (Game Engine).