SiteLab

Showcasen ‘Bispeengbuen’, vist nedenfor, er udviklet med udgangspunkt i Miljøpunkt Nørrebro’s vision om at genskabe Ladegårdsåen, fjerne Bisbeengbuen og tunnelføre trafikken.

Modellen er opbygget i lag, så man kan fjerne bilerne og Bispeengbuen, eller man kan bevare en modificeret del af den, ligesom man kan tilføje Ladegårdsåen og en biltunnel under den.
Den er et eksempel på, hvordan man kan bruge SiteLab til at visualisere et komplekst site og en radikal transformering af det. Trods kompleksiteten, kan man, ved at kontrollere byrumslagene, relativt simpelt skitsere eller simulere forskellige situationer. Og det kan man opleve 1:1 i VR.

Man kan også bruge SiteLab til mindre komplekse sites, f.eks. en bygning eller blot et rum.

SiteLab er en rumlig 360 graders platform til skitsering, udvikling, test og visualisering af byggeprojekter. Den opererer i fire dimensioner, de tre rumlige og tid, hvilket gør, at alle intuitivt kan relatere sig til og forstå rummet og de rumlige dispositioner, som formidles.

Kernen i SiteLab er en individuelt tilpasset, detaljeret og lag-delt 3d site model. Uanset om der er tale om et større urbant landskab, en bygning eller blot et rum i en bygning, kan detaljegrad og lagkonstallationer varieres efter formålet og vise de aspekter, der er relevante, i forhold til hvor man er i projektet og processen.

Screenshot Sketchup: Bispeengbuen intakt

Screenshot Sketchup: Bispeengbuen halveret, tunnel

Screenshot Sketchup: Volumener på bispeengbue-rest

Den individuelle udformning og lag-delte organisering af sitet, tillader fuld kontrol af alle rumlige elementer. SiteLAB simulerer konteksten for byggeprojektet; omkringliggende bygninger, gader, veje, lys, lyd, vejr, årstid, traffik mv. og giver mulighed for at ændre den.

Man kan trække fra og lægge til, modificere og organisere på alle niveauer, alt er reversibelt og lagstruktureret, så man altid gå tilbage eller gøre lag synlige/usynlige efter behov.

Screenshot Unity: Bispeengbuen intakt med terræn

For byplanlæggeren betyder det, at man kan reorganisere veje, gader, parkeringspladser og grønne områder direkte i Lab’et og teste effekterne deraf. For arkitekten, at man f.eks. kan afprøve (3D)skitse modeller eller færdigudviklede 3D modeller “in situ” og opleve dem 1:1. For indretningsarkitekten eller designeren, at man f.eks. kan fjerne vægge, teste farver, afprøve forskellige indretninger, møbler og materialer og se hvordan det påvirker rummet eller der skal ændres.

Hele vejen gennem processen, fra skitse til projektering, kan man importere egne 3d modeller til SiteLab og teste og visualisere dem i kontekst.

Screenshot Unity: Bispeengbuerest og Ladegårdsåen

Udover at være rumligt laboratorium, er SiteLab et meget alsidigt kommunikationsværktøj. Man kan dele (og redigere) indholdet i Lab’et forskellige parter imellem og man kan også eksportere komponerede scener til forskellige operativsystemer og platforme, som f.eks. Windows, Android, IOS, Xbox, Playstation, web, samt alle VR og AR platforme. Man kan desuden, som vist nedenfor, rendere film og billeder i forskellige formater(også 360 graders), ligesom man kan indlejre et projekt i en player på hjemmesider, så det kan afspilles direkte i browseren.
(se eksempler her).

Klik på billedet, hold knappen inde og træk for at se rundt, maximér for bedste gengivelse

4D URBAN LAB er som udgangspunkt bygget op som et FPS(First Person Shooter) game. Det betyder, at når man eksekverer oplevelsen(f.eks. på PC), bevæger man sig med en controller eller med piletasterne på tastaturet. Har man VR udstyr, f.eks. Occulus Rift eller HTC Vive, kan man opleve LAB’et 1:1, se rummet 360 grader rundt og bevæge sig igennem det med controlleren.

 

På et hvilket som helst tidspunkt kan man ‘bygge’ en ‘app’ efter behov. Til internt brug, eksternt, omverdensindragelse, formidling, undervisning, spil, visualisering, diagramatisering mv.

Hvad enten det er rumlige, infrastrukturelle, trafikale, vejrlige, lysmæssige, auditive eller andre fysiske forhold og systemer man ønsker at simulere, undersøge eller formidle, kan det relativt simpelt bygges ind i LAB’er med den detaljeringsgrad man måtte ønske.

Tilbage